Co vám mohu nabídnout?

Specializuji se na komplexní dopravní posouzení pozemních komunikací včetně prověření možností připojení silnice, místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti na silniční síť.

V rámci portfolia komplexních služeb dále nabízím projektování dopravních staveb včetně souvisejících úprav technické infrastruktury, které zajišťuji ve spolupráci se smluvními partnery s autorizací v příslušném oboru.

Více o mých zkušenostech se můžete dozvědět na webu www.cimburekmartin.cz

Dosažená kvalifikace

  • Střední průmyslová škola stavební v Liberci – obor dopravní stavby

Pracovní zkušenosti

  • Projektová kancelář VANER, s.r.o. 2005-2007
  • JAP Projekt, s.r.o. 2008-2010
  • Projektová kancelář VANER, s.r.o. 2010-2018
  • S.A.W. Consulting, s.r.o. 2018-2019

Kvalifikace a oprávnění

  • Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, nekolejová doprava ČKAIT 0501177
  • Certifikát odbornosti v rámci VI.cyklu CŽV ČKAIT v letech 2016-2018
  • Certifikát odbornosti v rámci VII.cyklu CŽV ČKAIT v letech 2019-2021
  • Živnostenské oprávnění IČ 07400217
#

Služby

Komplexní služby v oboru dopravních staveb se specializací na posuzování stávajících a nových záměrů

Dopravní posouzení pro připojení nemovitostí

Posouzení možností připojení nemovitostí na dopravní infrastrukturu

Stanoveni délky rozhledu pro zastavení a předjíždění

Výpočet či stanovení délky rozhledu pro zastavení a předjíždění dle reálných podmínek

Výpočet dopravy v klidu pro stanovení počtu stání

Stanovení počtu stání pro posuzované stavby bytového a nebytového charakteru

Prověření vlečných křivek s analýzou dráhy vozidla

Simulace a analýza dráhy vozidel se stanovením prostorových nároků při průjezdu

Znázornění rozhledových trojúhelníků a ploch

Simulace rozhledových poměrů pro splnění podmínek bezpečného rozhledu

Výpočet a prognóza intenzit dopravy

Zpracování dopravního průzkumu s vyhodnocením intenzit dopravy a prognózou výhledových intenzit

Kontakt

Martin Cimburek

Osobní webové stránky

Adresa

Terronská 969/6, 460 01 Liberec 1

Telefon

+420 724 906 506

Napište mi